Witamy

serdecznie na naszym portalu. Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej to interaktywna baza danych skierowana do osób, które szukają pełnej informacji nt. projektów prowadzonych przez Spółkę Tramwaje Szczecińskie i finansowanych ze środków funduszy europejskich. Celem serwisu jest umożliwienie odbiorcy uzyskania w jednym miejscu pełnej informacji na temat zarówno aktualnie realizowanych, jak i zakończonych projektów unijnych. Dane prezentowane na portalu są na bieżąco aktualizowane. Zapraszamy gorąco do częstego odwiedzania serwisu.

Aktualne_projekty

fizdzik Doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników Tramwajów Szczecińskich Spółka z o.o.
Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników TS Sp. z o.o. z uwzględnieniem przeszkolenia pracowników z grupy wiekowej 45+ oraz wdrożenie nowych rozwiązań związanych z zarządzaniem firmą. 


fizdzik Modernizacja taboru tramwajowego
Celem działania 6.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa zachodniopomorskiego jest „wzrost spójności komunikacyjnej i przestrzennej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego poprzez poprawę standardów transportu publicznego.”


fizdzik Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie
Cel projektu to rozwój komunikacji tramwajowej stanowiącej alternatywę dla transportu drogowego oraz zwiększenie udziału transportu publicznego w obsłudze mieszkańców poprzez wsparcie przyjaznych środowisku systemów transportu publicznego.


wiecej
Aktualnosci

fizdzik maja 2021
Procedura zapobiegania nieprawidłowościom i nadużyciom finansowym w ramach projektu pn. Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie – etap II realizowanym na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.06.01.00-00-0016/16-00 z dnia 26.03.2018 r.

fizdzik maja 2021
Informacja o funkcjonowaniu mechanizmów sygnalizowania o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach w ramach projektu pn. Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie – etap II

wiecej
Harmonogram
Harmonogram projektu to planowany rozkład zadań przedsięwzięcia w czasie, opracowany i wyliczony na podstawie zależności pomiędzy zadaniami projektu i czasem trwania kolejnych jego etapów. Na tej podstronie przedstawione są, w postaci harmonogramu poszczególne etapy każdego z projektów. Aby poznać szczegóły proszę nacisnąć przycisk "WIĘCEJ".
wiecej
Kontakt

Tramwaje Szczecińskie Sp.z o.o.
ul.Sebastiana Klonowica 5
71-241 Szczecin

tel: 91 43-94-011
fax: 91 43-92-638

e-mail: pytania@ts.szczecin.pl

wiecej

2010 - 2022 © Tramwaje Szczecińskie Sp. z o. o.